ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ STB TYPE BF4

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ STB TYPE BF4

 • Για τον καθαρισμό επίπεδων επιφανειών μέσω αυλακωμένων μαχαιριών πνευματικά καθοδηγούμενων
 • Σύστημα αναγνώρισης φύλλου-κάσας
 • Καθάρισμα της εξωτερικής πλευράς της γωνίας μέσω διατρητικής κεφαλής
 • Καθάρισμα της εσωτερικής πλευράς της γωνίας μέσω δύο κάθετων μαχαιριών
 • Προγραμματισμός για συναρμολόγηση 4 κοπτικών για εξωτερική γωνία
 • Κάθε διαδικασία μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί ξεχωριστά
 • Έναρξη της διαδικασίας αυτόματα τοποθετώντας το προς κατεργασία τεμάχιο στη μηχανή
 • Αυτόματη σύσφιξη από σφιγκτήρες ανάλογα με το ύψος του προφίλ
 • Ρύθμιση ταχύτητας όλων των κινήσεων

Στάνταρ δυνατότητες εργαλειών

 •  άξονας 4 κοπτικών
 •  μαχαίρι για το καθάρισμα της άνω επίπεδης επιφάνειας του προφίλ
 •  μαχαίρι για το καθάρισμα της κάτω επίπεδης επιφάνειας του προφίλ
 •  κάθετο μαχαίρι για το καθάρισμα της άνω εσωτερικής επιφάνειας του προφίλ
 •  κάθετο μαχαίρι για το καθάρισμα της κάτω εσωτερικής επιφάνειας του προφίλ
 •  κάτω τρυπάνι για τη διάτρηση καναλιού
 •  άνω τρυπάνι για τη διάτρηση καναλιού

 

 

 • Cleaning of weld beads of flat surfaces by means of grooved knives pneumatically operating.
 • Sash/frame profiles recognition system
 • Cleaning of external side of the corner by means of milling head
 • Cleaning of internal side of the corner by means of 2 vertical knives
 • Preset for assembly of 4 cutters for external corner
 • Each operation can be separately enabled or disabled
 • Start-up of automatic operating cycle by placing the workpiece into
 • the machine
 • Automatic clamps setting according to profile height
 • Setting of all movement speeds

Standard tooling possibilities

 •  No. 4 pcs. milling cutter sleeves
 •  Knife for cleaning upper flat surface of profile
 •  Knife for cleaning lower flat surface of profile
 •  Vertical knife for cleaning internal upper surface of profile
 •  Vertical knife for cleaning internal lower surface of profile
 •  Lower drill for seal channel drilling
 •  Upper drill for seal channel drilling

 

ΧΑΡΤΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  23210 56470 - 35616 
   13 χλμ. Σερρών - Θεσ/νίκης
   kiosses.machine@gmail.com