ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΙΟΣΣΕΣ

:

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ STB TYPE BF4

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ STB TYPE BF4 Για τον καθαρισμό επίπεδων επιφανειών μέσω αυλακωμένων μαχαιριών πνευματικά καθοδηγούμενων Σύστημα αναγνώρισης φύλλου-κάσας Καθάρισμα της εξωτερικής πλευράς της γωνίας μέσω διατρητικής κεφαλής Καθάρισμα της εσωτερικής πλευράς της γωνίας μέσω δύο κάθετων μαχαιριών Προγραμματισμός για συναρμολόγηση 4 κοπτικών για εξωτερική γωνία Κάθε διαδικασία μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί ξεχωριστά Έναρξη της διαδικασίας αυτόματα τοποθετώντας το προς κατεργασία τεμάχιο στη μηχανή Αυτόματη σύσφιξη από σφιγκτήρες ανάλογα με το ύψος του προφίλ Ρύθμιση ταχύτητας όλων των κινήσεων Στάνταρ δυνατότητες εργαλειών  άξονας 4 κοπτικών  μαχαίρι για το καθάρισμα της άνω επίπεδης επιφάνειας του προφίλ  μαχαίρι για το καθάρισμα της κάτω επίπεδης επιφάνειας του προφίλ  κάθετο μαχαίρι για το καθάρισμα της άνω εσωτερικής επιφάνειας του προφίλ  κάθετο μαχαίρι για το καθάρισμα της κάτω εσωτερικής επιφάνειας του προφίλ  κάτω τρυπάνι για τη διάτρηση καναλιού  άνω τρυπάνι για τη διάτρηση καναλιού     Cleaning of weld beads of flat surfaces by means of grooved knives pneumatically operating. Sash/frame profiles recognition system Cleaning of external side of the corner by means of milling head Cleaning of internal side of the corner by means of 2 vertical knives Preset for assembly of 4 cutters for external corner Each operation can be separately enabled or disabled Start-up of automatic operating cycle by placing the workpiece into the machine Automatic clamps setting according to profile height Setting of all movement speeds Standard tooling possibilities  No. 4 pcs. milling cutter sleeves  Knife for cleaning upper flat surface of profile  Knife for cleaning lower flat surface of profile  Vertical knife for cleaning internal upper surface of profile  Vertical knife for cleaning internal lower surface of profile  Lower drill for seal channel drilling  Upper drill for seal channel drilling  

ΔΙΠΛΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ STB ΤYPE SL2-2

ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΩΝ SL2-SL2E Κόλληση δυο γωνιών 90ο στη διάρκεια ενός μόνο κύκλου κολλήσεως Ταχύτατο σύστημα τοποθέτησης προφίλ Ηλεκτρονικός έλεγχος των θερμοκρασιών κόλλησης Λειτουργία κόλλησης ελεγχόμενοι από PLC Μαχαίρια κοπής για αυλάκι ρυθμιζόμενα στα 0,2-2 mm και δυνατότητα κόλλησης έγχρωμων προφίλ αυτόματο άνοιγμα της κολλητικής κεφαλής μετά το πέρας του κύκλου κόλλησης Στο μοντέλο SL2-E στην οθόνη διαφαίνονται τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: χρόνοι κόλλησης, ψύξης, αριθμός των τεμαχίων που κολλήθηκαν Δυνατότητα επιλογής χρόνων και θερμοκρασιών κόλλησης Στάνταρ εξαρτήματα: - υποστήριξη προφίλ - Τεφλόν φύλλο για το πιάτο συγκόλλησης - Shrink-wrapping - δεξαμενή λαδιού 1lt για τη λίπανση των πνευματικών συστημάτων - Πιστόλι αέρος με λάστιχο 6μ. - Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και συντήρησης και κατάλογος ανταλλακτικών και σέρβις -Κλειδιά για σέρβις Welding of two 90° corners during a single welding cycle Ultrarapid system for counterprofiles positioning Electronic control of welding plates and knives temperatures Welding operations managed by PLC Weld restriction knives in hardened and chromium coated steel adjustable on request in the range 0,2 - 2mm and possibility of welding laminated/colour profiles Automatic opening of welding head at the end of welding cycle. On Model SL2-E following technical data can be displayed: welding, cooling and welding cycle times, number of welded pieces. Choice for times and temperatures facility. Standard accessories: - profiles support - Teflon sheet for welding plate - Shrink-wrapping nylon packing - 1-Lt oil tank for lubrication pneumatic system - Air-gun complete with 6 mts. hose - User’s and maintenance manual and spare parts catalogue - Service keys  

ΧΑΡΤΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  23210 56470 - 35616 
   13 χλμ. Σερρών - Θεσ/νίκης
   kiosses.machine@gmail.com

ΜΕΝΟΥ